اسکرام مستر | Scrum Master

فوتبالی

ما در فوتبالی نیاز به یک همکار Scrum Mater باتجربه، برای رهبری و پشتیبانی تیم داریم.

اگه دوست دارید با فوتبالی کار کنید، یه نگاهی به این تخصص‌هایی که توی کار با ما لازم‌تون می‌شه، بندازید:

  • شناخت، دانش و تجربه کاری مرتبط در زمینه متودولوژی اسکرام در محیط های کاری با روند توسعه سریع (Agile)
  • مهارت های ارتباطی بالا برای برقراری ارتباط موثر با مالک محصول و تیم فنی
  • توانمندی در مهارت های سازگاری و منعطف بودن
وظایف کلی :
  • پیاده سازی و آموزش اصول متودولوژی اسکرام در تیم
  • برگزاری مرتب جلسات مرتبط با اسکرام
  • تهیه گزارش های عملکردی تیم به صورت بازه‌ای
  • کمک در شناسایی و رفع موانع تیم فنی با همکاری مالک محصول
  • ایجاد فضا و فرهنگ سازی مناسب در تیم برای شرایط دور کاری