شبکه اجتماعی نزدیکا

نزدیکا، دایره دوستان جدید تو

نصب فعال

کاربر فعال روزانه

امتیاز بازار

داستان نزدیکا

نزدیکا در سال ۹۴ به عنوان یک شبکه اجتماعی مکان محور متولد شد. در طول سال‌ها کلی ویژگی‌های جدید و جذاب بهش اضافه شد و پیشرفت کرد تا اینکه امروز به بهترین شبکه اجتماعی ایرانی تبدیل شده. دنبال دوستان جدید می‌گردی؟ نزدیکا دقیقا همون چیزیه که دنبالشی!

تیم نزدیکا

فرصت‌های شغلی

کار و زندگی هیچ منافاتی باهم ندارن! ما تو آدران کنار هم زندگی می‌کنیم.